Giftet – lämnar det!

Det här är medellandet:

‘Givtet –  Lämnar det’

En grupp politiker och affärsfolk utvecklar ett plan att bygga en internationell lager för högaktiv kärnavfall i Södra Australien. Många i Södra Australien och ett överväldigande flertal av Aborigenerna är starkt emot planet.

Den Australian Nuclear Free Alliance som representerar Aborigener från hela Australien kallar på atomnationerna att INTE dumpa sitt kärnavfall i Australien. Atomindustins förtjänster är Aborigensk födrivning och förorening av miljön – från tester av atombomber till uranbrytning och förslag för kärnavfalldepå.

Vi kallar på atomnationer att INTE dumpa kärnavfall i Australien.

Aboriginer traditionella landägare i Australien ber organisationer I hela världen at signera ett medellande för att hjälpa förhindra att deras land ska används som internationell lager för högaktivt kärnavfall. Om din organisation can signera var snäll och gå på:

[cred_form form=”Sign the Declaration”]

[wpv-view name=”signatories”]